Even voorstellen

Ik ben Linda Denissen. Al bijna 20 jaar ben ik werkzaam in de technische en automotive sector, voorheen als product manager en gespecialiseerd als strategisch inkoper. Daarnaast heb ik in diverse culturele projecten een rol als project manager vervuld.

Mijn internationale ervaring in category management en strategisch inkoopbeleid zet ik graag in om inkoopvraagstukken uit uw bedrijf op te lossen. Ik geloof in de kracht van een frisse aanpak, mits onderbouwd. Maar ook in het verbeteren van een of enkele leveranciersrelaties als dat volstaat. Wat niet stuk is, hoeft niet gerepareerd te worden.

Vaak beginnen we met een inkoop scan, een spend analyse, die inzichtelijk maakt wat er allemaal ingekocht wordt binnen uw bedrijf. Dit biedt vaak verrassende inzichten en optimalisatie richtingen. Die kunnen heel uiteenlopend zijn: van het terugdringen van het aantal leveranciers, tot het selecteren van strategische relaties, opzetten van raamcontracten, heraanbesteden of commerciële en juridische onderhandelingen met huidige leveranciers. Maar ook uw huidige proces en de risico`s daarin kunnen onderdeel van een verbeter voorstel zijn. Alles met als doel om de kosten terug te dringen, maar met behoud of verbetering van kwaliteit.

Rasp zorgt voor een advies passend bij úw bedrijf en úw toekomstplannen. Standaardoplossingen voor inkoopvraagstukken zijn namelijk zeldzaam. Samen met u bepalen we wat aangepakt kan of moet worden.

En! Rasp voert ook uit en zorgt er voor dat dit plan leidt tot een verbeterd inkoopproces en merkbare besparingen voor nu en in de toekomst. Dus duidelijke, gunstige afspraken met de juiste leveranciers waardoor deze relaties toekomstbestendig zijn.

 

Codewoorden:   inleving  -  teamwork  –  wel feiten  -  geen doekjes  –  passende oplossingen

 

Inkoopverbetering met Rasp:   Advies  -  Aanbesteding  -  Onderhandeling  -  Contract management